-Auglýsing-

Talið að 50 – 100 manns látist árlega vegna óvæntra atvika eða mistaka.

Landlæknir hefur gefið út árskýrslu sína fyrir árið 2007 og kennir þar ýmisa grasa. Meðal annars er fjallað um rannsóknir og skráning atvika í heilbrigðiskerfinu og tengist það umræðunni um öryggi sjúklinga. Hér að neðan er umfjöllun Landlæknis.

Umræða um öryggi sjúklinga er vaxandi í heiminum og upplýsingar um tíðni óvæntra skaða og mistaka á sjúkrahúsum verða sífellt meiri að vöxtum. Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um hversu algeng tilvik óvæntra skaða eru í heilbrigðiskerfinu hér á landi, en ef heimfærðar eru niðurstöður erlendra rannsókna má áætla að 50 – 100 slík atvik í heilbrigðisþjónustunni valdi dauðsföllum hér á landi á ári hverju. Landlæknisembættið setti fram rannsóknaráætlun á þessu sviði og sótti um styrk til Rannís árið 2006.

-Auglýsing-

Áætlað var að rannsaka 1500 sjúkraskrár af handahófi frá þremur sjúkrastofnunum, þ.e. Landspítala (LSH), Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Rannsóknaráætlunin fékk mjög góða dóma, en styrkur fékkst ekki og varð að fresta framkvæmd að sinni. Landlæknisembættið hefur tekið þátt í könnunum á öryggisbrag innan heilbrigðiskerfisins í samvinnu við LSH og Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og voru slíkar kannanir gerðar meðal hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á LSH og meðal sömu stétta á hand- og lyflækningadeildum fjögurra íslenskra sjúkrahúsa.

Samkvæmt lögum um landlækni nr. 41/2007 var heilbrigðisstarfsmönnum og -stofnunum gert skylt að skrá öll atvik sem verða í heilbrigðisþjónustu og tilkynna þau reglulega til landlæknis. Embættið lauk vinnu við gerð sniðmáts fyrir atvikaskráningu og leiðbeiningar um viðbrögð við atvikum á árinu og hefur það verið sent út til kynningar.

Fagráð um sjúklingaöryggi
Landlæknisembættið hefur sér til ráðgjafar fagráð um sjúklingaöryggi sem tók til starfa síðla árs 2006.
Í fagráðinu sitja fulltrúar frá Landspítala, heilbrigðisstofnun af landsbyggðinni, heilsugæslunni og
öldrunarstofnun, auk fulltrúa embættisins.

www.landlaeknir.is 14.07.2008

-Auglýsing-
-Auglýsing-
Björn Ófeigsson
Björn Ófeigsson
Björn er ritstjóri og ábyrgðarmaður hjartalif.is með brennandi áhuga á hjartans málefnum auk þess að vera sjálfur hjartabilaður og með gangráð/bjargráð.

Tengt efni

-Auglýsing-
-Auglýsing-
-Auglýsing-
-Auglýsing-
Auglýsing
-Auglýsing-
-Auglýsing-
-Auglýsing-
-Auglýsing-
-Auglýsing-